KAKVA PLJUSKA PLENKOVIĆU: Hrvatska dobila dvije službene opomene zbog kršenja EU prava

Extra

HRVATSKA je u petak dobila dvije službene opomene Europske komisije u okviru paketa o kršenju prava Europske unije; prva se odnosi na odlaganje otpada, a druga na primjenu novih propisa na razini Europske unije o PDV-u u e-trgovini.

Komisija je pozvala Hrvatsku te Bugarsku, Grčku, Rumunjsku i Slovačku da propisno primjenjuju Direktivu o odlagalištima otpada i Okvirnu direktivu o otpadu.

Direktivom o odlagalištima otpada utvrđuju se standardi za odlagališta otpada kako bi se spriječili štetni utjecaji na ljudsko zdravlje, vodu, tlo i zrak. U skladu s tom direktivom države članice moraju poduzeti mjere kako bi osigurale da se odlaže samo obrađeni otpad.

Nedostaci na svih pet analiziranih odlagališta

U europskom zelenom planu i akcijskom planu za postizanje nulte stope onečišćenja postavljen je cilj nulte stope onečišćenja za EU, što doprinosi javnom zdravlju, okolišu i klimatskoj neutralnosti.

Sud Europske unije presudio je 15. listopada 2014. da otpad prije odlaganja mora biti obrađen na najprimjereniji način kako bi se što više smanjili negativni učinci na okoliš i zdravlje ljudi. Nakon te presude Komisija je 2015. pokrenula studiju kako bi istražila situaciju u pogledu odlaganja neobrađenog neopasnog komunalnog krutog otpada u državama članicama.

U okviru te studije u Hrvatskoj je analizirano pet odlagališta neopasnog otpada u pet županija. Otkriveni su nedostaci na svim posjećenim lokacijama kao i to da se komunalni otpad odlaže bez ikakve obrade. Odlagališta koja su bila predmet istrage nemaju potrebne infrastrukturne kapacitete, a isto vrijedi i za županije u kojima se nalaze ta odlagališta.

PDV

Hrvatska je zajedno s Danskom i Litvom dobila službene opomene u kojima je zatraženo da objasne kako su prenijele paket o PDV-u u e-trgovini u nacionalno zakonodavstvo.

Komisija je odlučila pokrenuti postupke zbog povrede protiv Danske, Hrvatske i Litve jer nisu dostavile dokumente s objašnjenjima u vezi s prenošenjem novih pravila na razini Unije o PDV-u u e-trgovini

Cilj je novih pravila pojednostavniti PDV za poduzeća i potrošače uključene u prekograničnu prodaju na internetu unutar Europske unije te stvoriti pravednije okruženje za prodavatelje iz Unije ukidanjem izuzeća od PDV-a za robu male vrijednosti uvezenu iz zemalja izvan Europske unije.

U skladu sa sudskom praksom Suda, države članice moraju dovoljno jasno i precizno navesti nacionalne mjere kojima su prenijele obveze utvrđene direktivom Europske unije. Budući da Danska, Hrvatska i Litva nisu pružile jasna objašnjenja načina na koji su prenijele te direktive, Komisija ne može provjeriti jesu li te države članice u potpunosti i ispravno prenijele relevantne odredbe u nacionalno zakonodavstvo.

Danska, Hrvatska i Litva imaju dva mjeseca za djelovanje. U protivnom im Komisija može uputiti obrazložena mišljenja.

Službene opomene prvi su korak u pokretanju postupka koji Komisija pokreće protiv zemalja koje krše europsko pravo. Ako se problem ne riješi u prvom koraku, Komisija onda šalje obrazloženo mišljenje, a ako ni to ne da rezultate, Komisija šalje predmet na Sud Europske unije.

Objava KAKVA PLJUSKA PLENKOVIĆU: Hrvatska dobila dvije službene opomene zbog kršenja EU prava pojavila se prvi puta na Portal Priznajem.