MORH zapošljava! Traže doktore, veterinare…

Extra

Ministarstvo obrane raspisalo je u srijedu natječaj za prijam u Oružane snage RH deset kandidata za časnike zdravstvene službe – sedam doktora medicine (doktori opće medicine ili specijalisti medicine grana), dva doktora veterinarske medicine i jednog magistra farmacije.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u Oružane snage RH te među ostalim mogu imati najviše navršenih 30 godina života do kraja 2021. godine.

Svi kandidati uz vlastoručno potpisanu prijavu moraju priložiti životopis, dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja, potvrdu odnosno ispis iz elektroničkog zapisa podataka iz područja radnih odnosa koji vodi Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje, dokaz o državljanstvu RH kao i dokaz da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak.

Prijave se dostavljaju na adresu: Središnjica za upravljanje osobljem, Ilica 256b, 10 000 Zagreb.

Kandidati koji nisu završili program dragovoljnog vojnog osposobljavanja ili vojni rok bit će upućeni u listopadu 2021. na dragovoljno vojno osposobljavanje.

Prije upućivanja na osposobljavanje kandidati prolaze posebni odabirni postupak.

Odabrani kandidati za časnike bit će upućeni na Temeljnu časničku izobrazbu u studenom 2021. godine. Nakon završene časničke izobrazbe kandidati će biti primljeni u djelatnu vojnu službu, bit će im dodijeljen časnički čin i bit će raspoređeni na časničke dužnosti u skladu s potrebama službe u postrojbe Oružanih snaga na području Republike Hrvatske.

Dodatne informacije kandidati mogu dobiti u Središnjici za upravljanje osobljem na tel.: 01 / 37 84-636 i 37 84-814 te na poveznici: link na natječaj.

Objava MORH zapošljava! Traže doktore, veterinare… pojavila se prvi puta na Portal Priznajem.