PRIČA: Ženama se ne može ugoditi

Zanimljivo

Otvori se prodavnica u kojoj se nude besplatni muževi. Kad žene krenu da odaberu muža moraju da poštuju sljedeća pravila istaknuta na ulazu:

„Ovu radnju možete posjetiti samo JEDNOM! Možete birati muža na šest spratova. Na bilo kom spratu možete sebi izabrati muža, ili možete da produžite i popnete se na sljedeći sprat. Kada odlučite da se popnete na viši sprat NE MOŽETE se vratiti na prethodni, možete samo otići dole i izaći iz zgrade!“

I tako ode jedna žena u prodavnicu da nađe sebi muža. Na prvom spratu na ulazu stoji natpis: Ovi muškarci imaju posao.

Ona produži na drugi sprat i tamo vidi natpis: Ovi muškarci imaju posao i vole djecu.

Ode na treći sprat i tamo stoji natpis: Ovi muškarci imaju posao, vole djecu i lepo izgledaju.

Sad je već zadivljena, ali ne moze da se suzdrži i ide dalje na četvrti sprat.

Tamo natpis kaže: Ovi muškarci imaju posao, vole djecu, lepo izgledaju i pomažu oko kućnih poslova.

Brzo požuri na peti sprat, a tamo piše: Ovi muškarci imaju posao, vole djecu, lijepo izgledaju, pomažu oko kućnih poslova i veoma su romantični.

Sad je več u velikom iskušenju da ostane i razgleda, ali odlučuje da produži odmah na šesti sprat. Na šestom spratu nailazi na natpis:

Vi ste posjetilac broj 71 456. Na ovom spratu nema muškaraca. Ovaj sprat postoji samo kao dokaz da vam se nikada ne može udovoljiti. Hvala što ste nas posjetili!