ZA PRVO DETE 100.000 DINARA, ZA TREĆE 1,4 MILIONA! NATALITET OGROMAN PROBLEM: Evo na šta roditelji u Srbiji sve imaju PRAVA

Info

U Francuskoj je uvedeno novo pravilo po kome tate po rođenju deteta dobijaju 28 slobodnih dana. Tri im plaća poslodavac, ostalo država. U Srbiji po rođenju deteta očevi imaju pravo na pet slobodnih dana, a mi vam u nastavku donosimo sva prava i obaveze roditelja po rođenju deteta.

Odsustvo sa posla radi nege deteta u Srbiji i dalje najviše koriste žene. Zakon dozvoljava da novorođenčad čuvaju i očevi, ali u proseku samo od 200 do 300 očeva godišnje prihvataju da budu “majka”.

Žene imaju pravo i na trudničko i na porodiljsko bolovanje. Trudničko bolovanje može se otvoriti čim se ustanovi trudnoća ukoliko ginekolog i lekarska komisija utvrde da je u pitanju visoko rizična trudnoća. Trudničko bolovanje traje do otvaranja porodiljskog odsustva.

Naknadu za trudničko bolovanje za prvih 30 dana plaća poslodavac. Od 31. dana ima pravo na refundaciju isplaćenih sredstava od strane nadležnog RFZO-a na namenski račun poslodavca.

Osnov za naknadu zarade u toku trudničkog bolovanja čini prosečna zarada koju je zaposlena ostvarila u prethodnih 12 meseci, pre meseca u kom je nastupila privremena sprečenost za rad. Tako je i za vreme porodiljskog.

Za vreme trudnoće, porodiljskog odsustva, odsustva sa rada radi nege deteta i odsustva sa rada radi posebne nege deteta, poslodavac ne može zaposlenom da otkaže ugovor o radu.

Kada istekne trudničko, sledi porodiljsko odsustvo koje je zakonska obaveza i mora započeti najranije 45 dana, a obavezno 28 dana pre termina za porođaj. Zaposlena ima pravo na porodiljsko odsustvo u ukupnom trajanju od 365 dana. Takođe ima pravo na porodiljsko odsustvo u trajanju od 2 godine za treće i svako naredno rođeno dete.

Za prvo dete 100.000, za treće više od milion?
Roditeljski dodatak za prvo dete se isplaćuje jednokratno i iznosi 100.000 dinara.

Za drugo dete iznosi 240.000 dinara, ali se isplaćuje u 24 jednake mesečne rate po 10.000 dinara.
Za treće dete se dobija 1.440.000 u 120 mesečnih rata po 12.000 dinara.
Četvrto dete dobija najviše para od države, 2.160.000, po 18.000 mesečno.
Za peto dete ne postoji roditeljski dodatak. Za peto dete po rođenju ovo pravo se može ostvariti ukoliko neko od prethodno rođenje dece umre po rođenju i za njega nije ostvareno pravo na roditeljski dodatak. Tada država isplaćuje isti iznos kao za četvro dete.

Prava očeva
Kada istekne porodiljsko odsustvo majke koje traje tri meseca, onda se roditelji mogu dogovoriti ko će da koristi odsustvo sa rada radi nege deteta. Ali, postoji jedan izuzetak kada i očevi mogu da koriste porodiljsko do trećeg meseca od rođenja deteta. To su izuzetni slučajevi kada majka napusti dete, umre, teže je bolesna ili izdržava zatvorsku kaznu. U ovim situacijama otac ima pravo na porodiljsko odsustvo i kada majka nije u radnom odnosu.

Dakle, izuzev ovakvih tragičnih situacija, otac u normalnim okolnostima nema pravo na porodiljsko odsustvo od 3 meseca po rođenju, već ima pravo na odsustvo sa rada u trajanju od 9 meseci radi nege deteta. U svim ovim situacijama otac ima pravo na naknadu zarade u skladu sa zakonom.

Ko ima veća prava?

Da li će o detetu brinuti mama ili tata, zavisi od dogovora roditelja. Po isteku porodiljskog žena može preneti na supruga brigu o detetu. Kada se dogovore, zahtev moraju predati najkasnije do 8. u mesecu za naredni mesec.

Mame i tate mogu da menjaju odluku ko će brinuti o detetu nakon porodiljskog, svega dva puta iz opravdanih razloga. Ako otac preuzme naknadu plate za vreme odsustva sa rada, radi nege deteta, onda majci od tog datuma prestaje pravo na naknadu njene zarade i obrnuto. Očevima je potreban i pisani sporazum da majka prenosi pravo odsustva sa posla radi nege deteta.

Očevi zakonski mogu da dobiju plaćeno odsustvo u trajanju od pet radnih dana u slučaju porođaja supruge, odnosno rođenja deteta.

Natalitet ključni problem

Srbija, inače, beleži nisku stopu nataliteta, jer broj umrlih daleko premašuje broj rođenih. Samo u maju ove godine umrlo je 10.525 ljudi, a rodilo se 4.762, pokazuju podaci Republičkog zavoda za statistiku.

Da nam nacija stari i umire često upozorava i predsednik Srbije Aleksandar Vučić. On smatra da je natalitet mnogo veći problem nego odliv mozgova, jer se oni koji odu mogu vratiti, a kako kaže, ako nemamo decu, nećemo imati budućnost.

Izvor: Srbijadanas.com