Znaš li šta ostane od čovjeka kada ga IZNEVJERIŠ, POVRIJEDIŠ, LAŽEŠ ili OSTAVIŠ?!

Extra

Znaš li šta ostane od čovjeka kada ga izneveriš, povrijediš, lažeš ili ostaviš? Ostane mu praznina tamo gdje su mu nada i ljubav bili nekada.

Znaš li šta ostane od čovjeka kada svi napuste, iznevjere, lažu ili pοvrijede? Ostane samo ljuštura od tijela bez duše.

I poslije će ga možda mnogi voljeti, on njih neće. Neće smjeti, neće moći, neće umjeti da im bilo kakve emocije uzvrati. Poslije će mu možda mnogi samo istinu govoriti, on ih neće slušati, neće više mariti.

Oni neće razumjeti, ali on zna. Svi prije ili kasnije odu, slažu ili iznevjere. On snage više nema da se krpi i sastavlja poslije toga. I pričaju ljudi kakav je sada, kako nije tu ni za koga, kako nikom više ne pomaže kao što je prije.

S blagim osmjehom na licu koji više nikada ne skida, on im tišinom odgovara da ni njemu niko nije pomogao kada je iznutra umirao, kada mu je najviše trebalo. On pomoć odavno ni od koga ne traži. Ljude odavno izbjegava. Ni sa kim više ne priča. Sa tišinom druguje, samoći kumuje.

♦ Jednom odbačen, više nikom ne želi da se dopada, nikom nikada više da pripada.