Hoće li u budućnosti mirovine biti veće?

Extra

Imovina hrvatskih građana u obveznim mirovinskim fondovima iznosila je na kraju srpnja 127 milijardi 600 milijuna kuna, a još sedam milijardi 300 milijuna kuna građani imaju u dobrovoljnim mirovinskim fondovima, takozvanom trećem stupu. Upravljaju li mirovinski fondovi tim novcem na odgovarajući način i hoće li u budućnosti mirovine biti veće? Predsjednik Upravnog vijeća Hanfe Ante Žigman rekao je u Dnevniku HTV-a kako su mirovinski fondovi došli gotovo do 130 milijardi kuna.

Dodao je kako postoje alternativni oblici ulaganja, te vjerojatno u sljedećim zakonskim promjenama radit će se na tome da se građanima omoguće drugi oblici ulaganja koji bi donosili veće prinose, većeg rizika, ali bit će potreban i veći nadzor od strane HANFA-e.

Kako promijeniti stvari da mirovine budu veće?

Omjer zaposlenih i umirovljenika je vrlo nizak. Trenutno je 1.23 zaposlenih na jednog umirovljenika i tu postoji puno prostora i potrebe da se ta situacija održi. No, upravo drugi stup daje tu garanciju. Europska komisija i Svjetska banka napravile su analize koje pokazuju da ćemo do 2070. godine imati gotovo potpunu pokrivenost s doprinosima za prvi stup, isplate iz prvog stupa, rekao je Žigman.

Danas je to na šezdeset posto. Dakle, u tom kontekstu, drugi stup je zapravo jedini način i kapitalizirana štednja, obvezni i dobrovoljni mirovinski fondovi da se to riješi i da se povećaju mirovine u budućnosti.

“Dobra je odluka da nije ukinut II. mirovinski fond”

Žigman je naglasio kako je dobra odluka Hrvatske da nije ukinula drugi mirovinski fond, te je tako omogućila da danas imamo veliki iznos kapitalizirane štednje na individualnim računima građana.

– Mislim da ukidanje uopće ne dolazi u obzir i nije moguće, poručio je.

Kriptovaluta – imovina koja je visoko rizična i nema nikakvu regulaciju

Ulaganje u kriptovalute nikako nije jedan od oblika imovine koji bi se dozvoljavao mirovinskim fondovima.

– Radi se o imovini koja nema nikakvu regulaciju. Taj oblik u svijetu nitko ne regulira u obliku imovine. Radi se o imovini koja je visoko rizična. Tu se radi o ogromnim gubicima, velikom operativnim rizicima i troškovima, rekao je predsjednik Upravnog vijeća HANFA-e.

Izvor HRT

Objava Hoće li u budućnosti mirovine biti veće? pojavila se prvi puta na Portal Priznajem.