MILAN DEMANTIRAO SEVERINU: “Ništa u tom intervjuu nije istina”, evo što on kaže

Extra

Milan Popović poslao je demantij portalu H-Alter kao odgovor na objavljeni intervju sa Severinom Vučković pod naslovom „Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece ?(9): Brižni otac Milan i njegova mreža“, autorice Jelene Jindre. Putem svog punomoćnika, odvjetnika Frana Olujića poslao je demantij koji prenosimo u cijelosti.

MILAN POPOVIĆ, OIB 88647280018, Horvatovac  41, Zagreb, zastupan po punomoćniku Franu Olujiću, odvjetniku iz Odvjetničkog društva OLUJIĆ, PEZIĆ & PARTNERI d.o.o., Trg Marka Marulića 2, Zagreb (privitak; punomoć za zastupanje),  na temelju članaka 22., 40. i 41. Zakona o medijima, podnosi slijedeći

ZAHTJEV ZA OBJAVOM ISPRAVKA NETOČNIH I NEPOTPUNIH INFORMACIJA

sukladno članku 22., 40., 41. i 42., Zakona o medijima (NN 59/04, 84/11 i 81/13, dalje u tekstu: ZM), Milan Popović, zastupan po punomoćniku, Franu Olujiću, odvjetniku iz Odvjetničkog društva OLUJIĆ, PEZIĆ & PARTNERI iz Zagreba, podnosi  zahtjev za objavom ispravka netočnih i nepotpunih informacija objavljenih u intervju sa Severinom Vučković, dana 15. rujna 2021., na portalu Udruge, www.h-alter.com  u serijalu pod naslovom „Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece ?(9): Brižni otac Milan i njegova mreža“, autorice Jelene Jindre, a u kojem su članku objavljene netočne i nepotpune informacije.

Naime, u navedenom intervju gospođa Severina Vučković iznijela je senzacionalističke, neistinite i zlonamjerne navode, vezane uz osobni i obiteljski život gospodina Milana Popovića, njegovu osobnost, kao i subjektivan stav o tijeku postupaka vezanih uz skrbništvo nad zajedničkim mlt. djetetom.

Više je nego jasno da cilj pisanja, kao i kompletna oprema teksta, nije bio objektivno izvješćivanje javnosti, već senzacionalizam, od kojeg pršte naslov, podnaslovi i fotografije, kao i pritisak na institucije involvirane u postupak skrbništva nad zajedničkim mlt. djetetom.

Ovakvim načinom pisanja i izražavanja, gospodina Milana Popovića, naziva se i prikazuje kao „osobu zlostavljača“, te se neistinito i senzacionalistički prikazuje kako on svojim navodnim utjecajem  i konfabuliranom povezanosti s drugim osobama, za koje neke od njih gospodin Popović nikada nije niti čuo a kamoli da bi s istima kontaktirao, aludira na njegovu navodnu povezanost s pojedinim stručnim službama, zdravstvenim ustanovama, kao i njihovim čelnicima, pravosudnim tijelima, i drugim poimenično u tekstu navedenim osobama, stvarajući sliku kod čitatelja o njihovoj navodnoj povezanosti u pogodovanju gospodinu Milanu Popoviću, pa se tako u tekstu eksplicitno navodi citat:

„mrežu institucija i ljudi koji su njezinom majčinstvu godinama nanosili patnje. U glavnoj ulozi Milan Popović. U ostalim ulogama: Gordana Buljan Flander, Milan Bandić, Ljubica Matijević Vrsaljko, Ratko Maček, Klemm Security, Gzim Redžepi, Slobodan Ljubičić Kikaš, Ivica Lovrić, Patrik Šegota, Romana Galić, Tea Golub, CZSS Maksimir i mnogi drugi.“

Ovo gornje posebno treba promatrati i u kontekstu činjenice da prije objave spornog članka koji objektivno vrijeđa čast, ugled i dostojanstvo gospodina Popovića,  novinarka Jelena Jindra istoga nije uopće kontaktirala ili mu se na bilo koji način obratila kako bi barem pokušala saznati cjelovitu istinu, čime je više nego jasno da da je novinarka postupila protivno osnovnom postulatu novinarstva „audiatur et latera pars“.

Više je nego jasno da cilj pisanja, kao i kompletna oprema teksta, nije bio objektivno izvješćivanje javnosti, već senzacionalizam, od kojeg pršte naslov, podnaslovi i fotografije, kao i pritisak na institucije involvirane u postupak skrbništva nad zajedničkim mlt. djetetom

Naime, kao što je već istaknuto u uvodu ovog Zahtjeva, u tekstu/intervju su izneseni neistiniti, zlonamjerni i senzacionalistički navodi, pa je tako neistina da bi gospodin Popović navodno rekao da neće dopustiti da novinari slikaju dijete ako ne plate najmanje 50.000 eura, već upravo suprotno, gospodin Popović je od samog trenutka rođenja djeteta, pa sve do danas, ustrajao u tome da njihovo zajedničko mlt. dijete ne bude izloženo javnosti i društvenim mrežama, a što dokazuje i činjenica da je u cilju zaštite osobnosti njihovog zajedničkog mlt. djeteta inicirao adekvatne sudske postupke kojima je onemogućio gospođu Vučković da u javnosti objavljuje fotografije zajedničkog mlt. djeteta.

Nadalje, nije istina da se predmet vezan uz skrbništvo nad mlt. djetetom u Centar za socijalnu skrb Maksimir „vratio pod utjecajem Milana Popovića“, već je notorna činjenica da je Centar za socijalnu skrb Maksimir bio i jest  nadležan prema mjestu prebivališta mlt. djeteta.

Isto tako nije istina da bi gospodin Milan Popović prijetio djelatnicama Centra za socijalnu skrb Črnomerec,  koji je Centar bio nenadležan u ovom konkretnom slučaju, a što je utvrdilo i Ministarstvo rada, obitelji i socijalne politike, te predmet uputilo nadležnom Centru za socijalnu skrb Maksimir.

Nije istina ni da bi gospodin Milan Popović imao bilo kakav navodni dogovor s Poliklinikom za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba. Koliko  je apsurdna i neistinita izjava gospođe Severine Vučković najbolje govori činjenica da Poliklinika za zaštitu djece i mladih Grada Zagreba nije niti provodila vještačenje kako roditelja tako niti mlt. djeteta, vezano uz skrbništvo nad zajedničkim mlt. djetetom, a isto tako Poliklinika kao institucija nije davala preporuke niti mišljenja vezano uz skrbništvo nad djetetom u sudskom postupku. Isto tako nije istina da bi gospodin Milan Popović “zamijenio“ psihologinju Poliklinike, niti je on to uopće i mogao objektivno učiniti.

Nikada gospodin Milan Popović nije angažirao gospodina Joška Podbevška kao svog savjetnika za sigurnost niti je organizirao praćenje i uhođenje mlt. djeteta.

Nikada gospodin Milan Popović nije zabranjivao svom mlt. djetetu,  da se druži sa bilo kojim djetetom u vrtiću ili izvan vrtića, te je krajnje apsurdan navod da bi to činio preko teta u vrtiću.

Nadalje, nije istina da bi gospodin Milan Popović ishodio putovnicu Republike Srbije za mlt. dijete bez suglasnosti majke, što je gospođi Severini Vučković itekako dobro poznato obzirom da je vezano uz njezine tvrdnje pravorijek donijelo Osnovno javno tužilaštvo u Republici Srbiji kao i nadležno Državno odvjetništvo u Republici Hrvatskoj kada je odbacilo kaznene prijave podnesene od strane majke mlt. djeteta, a o ishodu kojih postupaka je gospođa Severina Vučković obaviještena.

Nije istina da bi gospodin Milan Popović dozvolu boravka u Republici Hrvatskoj uspio ishoditi iako ne živi u Zagrebu, upravo suprotno, gospodin Milan Popović ima nekretnine i imovinu u Republici Hrvatskoj, pri čemu se ističu i značajne investicije u nekretnine upravo u Republici Hrvatskoj. Osim toga, nadležna porezna uprava izdala je potvrdu o rezidentnosti u Republici Hrvatskoj. Sukladno odredbama Zakona o porezu na dohodak, rezident je – između ostalog – fizička osoba koja u Republici Hrvatskoj ima prebivalište ili uobičajeno boravište, dok je prema Zakona o porezu na dobit – između ostalog – rezident pravna i/ili fizička osoba čije je sjedište upisano u sudski ili drugi registar ili upisnik u Republici Hrvatskoj ili kojima se mjesto stvarne uprave i nadzor poslovanja nalazi u Republici Hrvatskoj.

Nije istina da je gospodin Milan Popović branio  da u školu koju pohađa mlt. dijete dolazi očuh s kojim je majka tada živjela, a što je uostalom  vidljivo i iz sadržaja pick-up liste koju je potpisao gospodin Milan Popović i na kojoj se nalazi ime očuha djeteta, odnosno Igora Kojića.

Nije točno da je gospodin Milan Popović, kako se u intervjuu navodni „bjesomučno  dizao tužbe“, pa da je tako navodno podigao 60 tužbi, a koja je činjenica podložna i objektivnoj provjeri.

U odnosu na ostale navode, iznesene u tekstu/intervjuu kojima se gospodin Milan Popović prikazuje u krajnje negativnom svijetlu, a vezane su uz osobni odnos Severine Vučković i njega,  u cijelosti su neistinite,  zlonamjerne i senzacionalističke te istima očito nije namjera objektivno izvješćivanje javnosti, već senzacionalizam.

U  cilju zaštite osobnosti, prava,  kao i interesa mlt. djeteta, gospodin Milan Popović nema namjeru dalje polemizirati i komentirati navode sadržane u navedenom tekstu/intervju.

Slijedom svega navedenog, budući predmetni članak/serijal/intervju sadrži neistinite, zlonamjerne i senzacionalističke navode kojima se gospodin Milan Popović želi prikazati u javnosti kao osoba i roditelj u krajnje negativnom svijetlu, aludirajući pri tome i na njegovu navodnu „umreženost“ s pojedinim osobama i institucijama na koji je način povrijeđeno njegovo pravo osobnosti, pravo na čast, ugled i dostojanstvo, ovim putem zahtijevamo objavljivanje ovog ispravka neistinitih i nepotpunih informacija navedenih na portal www.h-alter.com,  dana  15. rujna 2021., u serijalu pod naslovom „Sustav za zaštitu ili za zlostavljanje djece ?(9): Brižni otac Milan i njegova mreža“, autorice Jelene Jindre, u cijelosti, na način propisan člankom 41. stavak 1. ZM-a u svezi s člankom 40. ZM-a.

U Zagrebu, 21. rujna 2021.

Objava MILAN DEMANTIRAO SEVERINU: “Ništa u tom intervjuu nije istina”, evo što on kaže pojavila se prvi puta na Portal Priznajem.