NAJSKUPLJI PARKING U RIJECI JE ONAJ KRAJ BOLNICE – jer je to bilo u interesu pacijenata!

Extra

Prije gotovo šest godina potpisan je sporazum o poslovno-tehničkoj suradnji između KBC-a Rijeka, Grada Rijeke, Rijeka plusa te KD-a Autotrolej, na inicijativu tadašnje Uprave KBC-a, kojim se, naplatom parkinga u krugu riječkog KBC-a trebalo dovesti u red prometovanje u svim bolničkim krugovima.

Nema baš reda

Međutim, kako je u svom vijećničkom pitanju istaknula članica riječkog Gradskog vijeća Tea Mičić Badurina, dosad se pokazalo da neki prevelik red i nije uveden, iako se radi o najskupljem parkingu po satu u gradu – cijena je deset kuna, a nije ni poznato u što se točno ulažu sredstva prikupljena u blagajnu KBC-a od naplate parkinga.

Najveći problem parkinga od 10 kuna po satu jest da je rijetko kada pacijentu koji dolazi u bolnicu dovoljno samo sat vremena da obavi sve što treba, pa se često za parkiranje plate puno veći iznosi.

– Kada se planirala ovakva naplata parkinga, realizirana je izuzetno nehumano i socijalno neosjetljivo, ne uzimajući pritom u obzir raznovrsnost zdravstvenih usluga koje pacijenti obavljaju. Naime, nije isto ako pacijent dolazi na jednokratni pregled ili zahvat bez pretjerano dugog zadržavanja u bolnici, ako dolazi na hitni trakt ili ako se radi, primjerice, o onkološkom pacijentu koji redovno i svakodnevno unutar mjesec dana dolazi na kemoterapiju ili zračenje i zadržava se u bolnici i po nekoliko sati.

S obzirom na to da se promijenila Uprava KBC-a, kao i čelni čovjek Grada Rijeke, zanima me možete li kao jedna od sporazumnih strana zatražiti reviziju postojećeg sporazuma s KBC-om kojom bi se preispitali drugi načini uvođenja reda u promet oko bolnice te ujedno smanjila ili bar svela na uobičajenu cijena parkinga koju bi plaćali pacijenti koji dolaze na jednokratne preglede i zadržavaju se u bolnici relativno kratko te u konačnici oslobodili od naplate parkinga teško bolesni onkološki pacijenti, koji su i tako fizički i psihički iscrpljeni pa im je najmanje potrebno još i dodatno financijsko iscrpljivanje, pitala je Mičić Badurina, koja je kao prilog dostavila račun za parkirnu kartu jednog onkološkog pacijenta koji je za jedan sat i dvanaest minuta provedenih na parkingu platio dvadeset kuna. Ako se tomu pribroji dvadeset dana trajanja terapije koja dosta često traje i duže ili se treba ići i na zračenje, dolazi se do popriličnog izdatka za budžet onkološkog bolesnika, zaključila je gradska vijećnica Tea Mičić Badurina.

Poboljšati kvalitetu

U Gradu Rijeci ističu kako je Grad, odnosno Rijeka plus svakako spreman za razgovor na ovu temu, u cilju poboljšanja kvalitete usluge za sve korisnike. Podsjećaju kako je na inicijativu Ravnateljstva KBC-a, sporazumom o poslovno-tehničkoj suradnji između KBC-a Rijeka, Grada Rijeke, Rijeka plusa te Komunalnog društva Autotrolej u listopadu 2015. godine uvedena naplata parkiranja na lokalitetima Kliničkog bolničkog centra Rijeka.

– Ravnateljstvo KBC-a je također definiralo i cijenu satne karte za korištenje parkirališta u sklopu navedenih lokaliteta, a upravo zbog činjenice da je zbog dolaska velikog broja pacijenata na područje KBC-a bilo potrebno osigurati dovoljnu protočnost prometa, kao i zadovoljiti potrebe što većeg broja korisnika po pitanju parkiranja. Upravo se cijenom nastojalo destimulirati dulje zadržavanje vozila u krugu KBC-a. Na predviđeni način, vozila se unutar lokaliteta zadržavaju kraće, čime se povećava protočnost te se nastoji omogućiti pronalazak slobodnog parkirnog mjesta za sve korisnike bolničkih usluga, a posebno hitnih slučajeva kada pacijenti dolaze svojim vozilima, ističe riječki gradonačelnik Marko Filipović.

Ravnateljstvo: Interes bolesnika na prvom mjestu

Ravnateljstvo KBC-a Rijeka upoznato je s primjedbama na sustav naplate parkiranja u krugu KBC-a Rijeka koji se temelji na sporazumu s Gradom Rijeka, Rijeka plusom te KD-a Autotrolej iz 2015. godine.

– Radi poboljšanja kvalitete usluge za sve korisnike planiran je i skori sastanak nove Uprave KBC-a Rijeka s novim riječkim gradonačelnikom Markom Filipovićem. Imajući u vidu dosadašnja iskustva, apsolutno smo otvoreni za pronalaženje najboljeg rješenja regulacije parkiranja u krugu bolnice koje treba na prvom mjestu imati interes bolesnika, ističu u KBC-u Rijeka.

Objava NAJSKUPLJI PARKING U RIJECI JE ONAJ KRAJ BOLNICE – jer je to bilo u interesu pacijenata! pojavila se prvi puta na Portal Priznajem.