KAKO DO 100.000 DINARA KREDITA KOJI NA KRAJU KOŠTA 103.000? Ovo su uslovi

Extra

Tražnja za keš kreditima u Srbiji ne jenjava. Naprotiv, raste iz mesec, a kako odmiče leto građani sve lakše posežu za kreditima u bankama. Nisu to veliki iznosi, tvrde nam bankari, neko uzima 1.000 evra, neko dve ili tri, ali je činjenica da zahteva za zajmovima u bankama svakodnevno ima sve više i više.

Za podnošenje zahteva za kredit treba, međutim, ispuniti nekoliko uslova.

Prvi, a koji je nastao sa korona krizom, jeste da radite u nekoj od delatnosti koje se ne smatraju rizičnima, a pored hotelijerstva među rizičnima su i međunarodni saobraćaj, turizam, auto – industrija, ugostiteljstvo, renta kar… Ovaj spisak, ipak, se razlikuje od banke do banke
Takođe, da biste dobili kredit uslov je da imate stalan radni odnos kod trenutnog poslodavca. Neke banke traže da je to kod trenutnog poslodavca tri meseca, neke šest, neke između 3 i 6 meseci.
Uslov je i da platu primate isključivo preko računa, a ne na ruke ili u koverti
Pored kašnjenja u svojoj ili drugim bankama u ispunjenju obavza,, ne sme biti ni utuženja u kreditnom birou. Svi koji imaju ovako nešto u svom dosijeu kreditnog biroa neće biti poželjan klijent u bilo kojoj banci
Potrebno je da prođe minimum dve godine od kada je izmirena docnja i toliko dugo Kreditni biro mora da bude “čist”, da bi banke želele da izađu u susret i ponovo daju kredit.

Izveštaj Kreditnog biroa sadrži, inače, sve podatke o našim tekućim obavezama, zaduženjima na osnovu kredita, kartica, dozvoljenog prekoračenja po tekućem računu, obaveze po osnovu lizinga, aktiviranih jemstava. Sadrži podatke i o tome da li ste žirant. Ovo praktično znači da Kreditni biro u svakom momentu vodi evidenciju i o tome da li ste uredni ili neuredni platiša.

Zahtev za odobrenje kredita – ( Original je potrebno overiti kod poslodavca )
Rešenje o administrativnoj zabrani – 2 primerka overena kod poslodavca
lični dokument
Penzioni čekovi za poslednje 3 penzije (za penzionere)
Original Izvod banke za prethodnih 3, 6 do 12 o zaradama odnsono visini penzije
Saglasnost za Kreditni biro – dobija se u banci i košta 246 dinara
Od trenutka odobravanja zahteva do isplate klijenta potrebno je čekati od 24h do 7 dana, u zavisnosti od banke do banke.

Kamata
Što se tiče kamate one su različite u bankama i kreću se od 8 do 12 odsto godišnje.

Praktično, za pozajmicu od 100.000 dinara, koju će klijent vratiti nakon 12 meseci, i to kamatnoj stopi od 10 posto, rata bi bila 8.791 dinar, a iznos koji bi vratio je 105.499,08 dinara.

Za one klijenti koji apliciraju on-lajn ovaj kredit može biti jeftiniji i za 2.000 dinara, što znači da na 100.000 kredita, za godinu dana vraćate oko 103.000

Primer za kredit od 100.000 dinara
kamata – 10 posto
rok otplate – 12 meseci
mesečna rata – 8,791 dinar
iznos koji treba da se vrati – 105.499 dinara

Izvor: Blic.rs